1. Adatkezelő

Wunderplan Informatikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 13-09-105502
Adószám: 13600679-2-13
Székhely: 2000 Szentendre, Szentlászlói út 179/C.
Emailcím: info@wunderplan.hu
Weboldal: www.wunderplan.hu

 1. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, a Wunderplan Kft által szervezett szakmai események, rendezvényekkel, vagy egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos temészetes és jogi személyek, mint érdeklődőkkel vagy résztvevőkkel történő kapcsolattartás, a rendezvényekkel és az azokra vonatkozó szerződéskötési folyamattal kapcsolatos értesítések küldése. A kezelt adatokat a Wunderplan Kft kizárólag az adatátadás során megjelölt szolgáltatáshoz kapcsolódó kommunikációhoz használja, marketing célú megkeresésékre nem alkalmazza, harmadik félnek semmilyen formában nem adja át.

 1. Adatkezelési alapelvünk

Az adatkezelési alapelvünk, hogy a wunderplan.hu oldalhoz kapcsolódó kapcsolatfelvételi űrlap és regisztrációs űrlapok igénybevétele során a természetes személyek magánszférája ne sérüljön, az adatkezelőa törvényi rendelkezéseket maximálisan tiszteletben tartsa.

 1. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja

Kapcsolatfelvételi űrlap

Jelen honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. Az űrlapon név, telefonszám és email cím megadását kérjük. Ezeket az adatokat hozzájárulás alapján kezeljük.

Regisztrációs űrlap

Jelen honlapon található regigsztrációs űrlap célja a Wunderplan Kft. Által szervezett workshopokra/tréningekrevaló online jelentkezési lehetőség biztosítása. Az űrlapon név, telefonszám és email cím megadását kérjük. Ezeket az adatokat hozzájárulás alapján kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az információs önrendelkezési jogról és az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja alapján az Ön önkéntes hozzájárulása, melyet az űrlapok kitöltésénél ad meg.

 1. Az adatkezelés időtartama

Az adatok törlésére előirányzott határidő: a kapcsolatfelvételi és regisztrációs űrlapon megadott adatok mindaddig megőrzésre kerülnek, míg (jogos érdek alapján) az adat tulajdonosa és szolgáltatója másként nem rendelkezik.

A www.wunderplan.hu weboldalról érkező sütik esetében az adatkezelési időtartam a sütik érvényességi idejéig, ill. amíg a felhasználó nem törli a böngészőjéből azokat.

A Google Analytics statisztikákhoz használt adatok/sütik 26 hónapig kerülnek megőrzésre.

 1. Sütik (Cookie) használata

A Wunderplan Kft. Oldala Google Analytics elemző szoftvert használ, mely sütiket (a felhasználó személyes adatait tartalmazó fájlokat) helyez el a felhasználó számítógépén.

Első látogatáskor a felhasználó értesítést kap ezek használatáról, és a jelenleg érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően ehhez a felhasználó hozzájárulását kérjük. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot anonim módon tárolja. Az adatokat 26 hónapig őrzi meg.

Ezen adatfájlok nevei: _ga, _gat, _gid (pontos nevük és funkciójuk részletes leírását itt tekinthetik meg)

collect Google Analytics Pixel Trackert a  Google arra használja, hogy információt küldjön a látogató eszközéről és viselkedéséről. Eszközökön és marketing csatornákon átívelően követi nyomon a felhasználót.

További Google Analytics cookiek, amelyeket a Wunderplan egyes oldalai használhatnak:  „DSID”, „IDE”, „NID”  – arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, ezzel személyre szabva a felhasználónak megjelenített hirdetéseket. Amennyiben ezekre a felhasználó nem tart igényt, a Hirdetésbeállítások segítségével kikapcsolhatja a hirdetések személyre szabását.

A Wunderplan.hu weboldal Facebook konverziómérő pixelt is alkalmaz marketing célokból. Elfogadásához a felhasználó hozzájárulását kérjük az első látogatás során. Az ezzel kapcsolatos adatok a Facebookhoz kerülnek. További információk a Facebook sütikről. 

 1. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Ön a 1. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Wunderplan Kft-től arra nézve, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli.

Ügyfelek, partnerek és rendezvényeinkre regisztráló személyek adatkezelésre vonatkozó jogai:

 • Tájékoztatás és hozzáférés joga
 • Helyesbítés joga
 • Törléshez való jog
 • Zároláshoz/Korlátozáshoz való jog

Az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesítjük.

 1. Továbbított adatokkal kapcsolatos információk

A weboldal látogatóinak adatai egy esetben kerülnek továbbításra, amennyiben azok számlázási adatok, melyeket az Wunderplan Kft. a számlázási programba és a könyvelőjének továbbít.

A weboldal látogatóinak adatai csak anonym módon – a Google Analytics és a Facebook által használt Sütiken keresztül – kerülnek továbbításra harmadik országba.

 1. Panaszkezelés

A weboldal látogatók személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeljük.  Amennyiben a Wunderplan Kft. az adatkezelési elveket megsérti, az érintettek bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

Továbbá, bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkereshetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu).